Naszą specjalnością są projekty branży elektrycznej. Poniżej przedstawiamy listę najczęściej sporządzanych dokumentacji projektowych:

Projekty instalacji wewnętrznych

 • w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,
 • w budynkach biurowych,
 • w placówkach edukacyjnych, takich jak szkoły i przedszkola,
 • w obiektach przemysłowych, magazynach, zakładach produkcyjnych, halach, warsztatach

Projekty oświetleniowe z wykonaniem kompleksowych obliczeń i symulacji oświetleniowych

Biurom architektonicznym, projektowym oraz firmom z branży oświetleniowej produkującej asortyment rozwiązań oświetleniowych przeznaczonych dla środowisk architektonicznych, przemysłowych, handlowych oraz miejskich zapewniamy:

 • wykonywanie projektów oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego wnętrz i terenów otwartych opartych na oprogramowaniu symulacyjnym,
 • tworzenie symulacji oświetleniowych,
 • identyfikację i dobór optymalnych rozwiązań projektowych,
 • dobór systemu sterowania oświetleniem,
 • opracowanie projektów zgodnych z najnowszymi trendami i technologiami wykorzystywanymi w technice oświetleniowej,
 • wykonywanie zestawień materiałowych, kosztorysów, specyfikacji technicznych,

Dodatkowo zapewniamy możliwość przygotowania szybkiego szacunkowego zestawienia ilościowego oświetlenia dla Klientów.

Duże doświadczenie we współpracy z biurami projektowymi zaowocowało realizacją wielu projektów branży elektrycznej.

Projekty sieci elektrycznych zewnętrznych

 • przyłącza kablowe i napowietrzne,
 • linie kablowe nN i SN,
 • linie napowietrzne nN i SN

Projekty stacji transformatorowych

 • kontenerowe
 • słupowe

Projekty oświetlenia ulicznego

Projekty usunięcia kolizji

Adaptacja projektów typowych

 

Znajdujemy się w rejestrze kwalifikowanych wykonawców ENERGA – OPERATOR S.A.  z siedzibą w Gdańsku Oddział w Koszalinie.