Dla klientów indywidualnych i firm zapewniamy kompleksową obsługę całego procesu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

  • Przygotowanie wniosku o określenie warunków przyłączenia odbiorczych urządzeń, instalacji lub sieci do sieci elektroenergetycznej
  • Pozyskanie mapy do celów projektowych dla planowanego przedsięwzięcia
  • Uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji urzędowych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia
  • Prowadzenie negocjacji z właścicielami gruntów objętych projektem
  • Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę